• tudalen-newyddion

Achos

Goleuadau Opple

Dyluniad Ystafell Arddangos Gosodiadau Goleuadau Op mawreddog, yn cynnwys gofod helaeth wedi'i lenwi â gosodiadau goleuo wedi'u trefnu'n ofalus, pob un yn allyrru llewyrch meddal a chynnes, gan greu cydadwaith hudolus o olau a chysgod.Mae gan yr ystafell arddangos esthetig modern a minimalaidd, gyda waliau gwyn lluniaidd a lloriau caboledig yn adlewyrchu goleuedd y gosodiadau.Mae'r ystafell wedi'i dylunio gyda chynllun llawr agored, sy'n caniatáu i ymwelwyr archwilio a rhyngweithio'n rhydd â'r opsiynau goleuo amrywiol.Daw'r gosodiadau eu hunain mewn amrywiaeth eang o arddulliau, o chandeliers cain i oleuadau crog cyfoes, sy'n arddangos amlbwrpasedd dyluniadau Op Lighting.Mae'r gofod wedi'i oleuo'n ofalus, gan wella'r awyrgylch a thynnu sylw at fanylion a chrefftwaith cywrain pob gêm.Mae'r effaith gyffredinol yn un o soffistigedigrwydd a cheinder, gan wahodd ymwelwyr i ymgolli ym myd Op Lighting.Ffotograffiaeth, delweddau cydraniad uchel wedi'u dal gyda chamera DSLR proffesiynol, gan ddefnyddio lens ongl lydan i ddal ehangder a manylion yr ystafell arddangos

ACHOS NESAF
ACHOS NESAF